Gratis verzending en bezorging voor alle bestellingen - Neem anoniem contact met ons op!

Voorwaarden

Door toegang te zoeken tot drogenhaus.com (“Website”), aanvaardt u uitdrukkelijk de voorwaarden die hierbij zijn gevoegd (“Gebruiksvoorwaarden”). U erkent dat uw gebruik van de Website op eigen risico is. De Website wordt u aangeboden “zoals ze is” en “zoals beschikbaar”. Drogenhaus.com maakt geen aanspraak op de geschiktheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de Website en doet geen aanbevelingen. Drughouse wijst alle impliciete garanties af, zoals verkoopbaarheid, conditie, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

U garandeert dat u de Website of zijn Diensten niet zult gebruiken voor iets onwettigs of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

U zult de Website of haar diensten niet gebruiken op een manier die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten.

Met betrekking tot uw gebruik van de Website en haar diensten dient u zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten, statuten en regelgeving.

Door Drogenhaus.com (“Website”) te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk de bijgevoegde voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U erkent dat uw gebruik van de Website op eigen risico is. De Website wordt u aangeboden “zoals ze is” en “zoals ze beschikbaar is”. Drogenhaus maakt geen aanspraak op de geschiktheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de Website en doet geen aanbevelingen. Drogenhaus wijst alle impliciete garanties af, zoals verkoopbaarheid, conditie, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

U garandeert dat u de Website of haar Diensten niet zult gebruiken voor iets onwettigs of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

U zult de Website of haar Diensten niet gebruiken op een wijze die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten.

Met betrekking tot uw gebruik van de Website en zijn diensten moet u zich houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten, statuten en voorschriften.

In zeldzame gevallen kan de Website een link bevatten naar een website van een andere partij. De gelinkte websites staan niet onder het gezag van Drogenhaus. Drogenhaus is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, reclame, goederen of diensten op of toegankelijk via een gelinkte website, of enige wijzigingen of updates van dergelijke websites.

Drogenhaus respecteert uw persoonlijke privacy. Alle persoonlijke informatie die u via e-mail of anderszins aan de site verstrekt, zal door Drogenhaus worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacybeleid.

U heeft geen recht op enige compensatie of terugbetaling tijdens een onderbreking van de Diensten veroorzaakt door Drogenhaus’s onderhoud van de servers of de technologie die ten grondslag ligt aan de Diensten, door eventuele uitval van onze dienstverleners, door computervirussen, of door enige andere oorzaak buiten de controle van Drogenhaus.

Drogenhaus behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden bij het plaatsen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die alle volledig van kracht blijven.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden is de regionale rechtbank van Berlijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.